tezal.com.tr Tezal Hal? y?kama, Perde Y?kama, Koltuk Y?kama | 342 20 20

tezal.com.tr
Title: Tezal Hal? y?kama, Perde Y?kama, Koltuk Y?kama | 342 20 20
Keywords:
Description: Tezal Temizleme Hizmetleri 35 y?ll?k deneyimi ile hal? y?kama, koltuk y?kama, perde y?kama ve kuru temizleme alanlar?nda profesyonel hizmetler vermektedir.
tezal.com.tr is ranked 11145380 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,160. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tezal.com.tr has 43% seo score.

tezal.com.tr Information

Website / Domain: tezal.com.tr
Website IP Address: 46.45.168.205
Domain DNS Server: ns1.akwebhostingi.com,ns2.akwebhostingi.com

tezal.com.tr Rank

Alexa Rank: 11145380
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tezal.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,160
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $835
Yearly Revenue: $10,160
Daily Unique Visitors 2,561
Monthly Unique Visitors: 76,830
Yearly Unique Visitors: 934,765

tezal.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 05:16:50 GMT

tezal.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tezal.com.tr Traffic Sources Chart

tezal.com.tr Similar Website

Domain Site Title

tezal.com.tr Alexa Rank History Chart

tezal.com.tr aleax

tezal.com.tr Html To Plain Text

Tezal Hal? y?kama, Perde Y?kama, Koltuk Y?kama | 342 20 20 Anasayfa Hal? Y?kama Kuru Temizleme Perde Temizleme Koltuk Y?kama ütü Hizmeti Fiyat Listesi ?leti?im × SA?LI?INIZ B?Z?M ???N DE?ERL?... PROFESYONEL TEM?ZLEME H?ZMETLER? 0(216) 342 20 20 Profesyonel Hal? Y?kama Koltuk Y?kama Kuru Temizleme Perde Y?kama Yerinde Hal? Y?kama Ayr?nt?lar Son Güncelleme: 18 Haziran 2016 Tezal Hal? y?kama, Perde Y?kama, Koltuk Y?kama 1981 y?l?ndan bugüne ?stanbul'da Kuru Temizleme, Perde Temizleme, Koltuk Y?kama ve Hal? y?kama hizmeti vermekteyiz. Y?llar?n verdi?i tecrübe ve bilgi birikimi ile mü?terilerimize en kaliteli hizmeti sunmaktay?z. Geli?en teknolojiyi yak?ndan takip ederek, firmam?zda son teknoloji makineleri, profesyonel leke ila?lar?n? ve ekolojik ?ampuanlar kullanmaktay?z. Ya?am alanlar?n?zda kulland???n?z hal?lar?n?z, perdeleriniz, koltuklar?n?z, yataklar?n?z ve giyim e?yalar?n?z zamanla kirlenerek bakteri biriktirir ve hastal?klara davetiye ??kar?r. Dolay?s?yla bunlar?n derinlemesine bir temizlikten ge?mesi gerekmektedir. ?zellikle sa?l???m?z i?in ?ok hassas bir konudur temizlik. Firmam?z her türlü hijyen kurallar?na riayet ederek mükemmel bir temizleme yapmaktad?r. Kulland???m?z ekolojik ?ampuanlar ile do?aya zarar vermeden mükemmel temizlik yapmaktay?z. Her ge?en gün hizmet a??m?z? geni?leterek sizlere daha kaliteli hizmet vermek i?in ?al???yoruz. Profesyonel Temizleme Hizmetimizden sizler de yararlanabilirsiniz. Verdi?imiz hizmetlerle ilgili ayr?nt?l? bilgi almak i?in a?a??daki ba?l?klara g?z atabilirsiniz. Hal? Y?kama ?stanbul'da ?zellikle Anadolu yakas?na profesyonel hal? y?kama hizmeti veren firmam?z kalitesi ile ?ne ??kmaktad?r. 30 y?ldan fazla bir süredir hal? y?kama i?inde olan firmam?z her ?e?it ve ebattaki hal?lar?n?z? ar?t?lm?? suyla y?kayarak maksimum temizlik elde etmektedir. Ayr?nt?l? bilgi i?in hal? y?kama sayfam?za g?z atabilirsiniz. Yerinde Hal? Y?kama; Duvardan duvara hal?lar?n?z? Profesyonel hal? y?kama personelimiz ile, yerinde profesyonel makine ve kimyasallarla derinlemesine temizliyoruz. Yerinde hal? y?kama ile ilgili ayr?nt?l? bilgi almak i?in buraya bakabilirsiniz: Yerinde hal? y?kama Perde Y?kama Bildi?iniz gibi günümüzde o kadar ?ok perde ?e?idi vard?r ki i?in i?inden ??kmak her ge?en gün zorla?maktad?r. Bu kadar ?e?idi olan perdelerin de temizli?i ve y?kanmas? farkl?l?k g?stermektedir. Firmam?z her ?e?it perdenizi titizlikle y?kay?p, ütüleyip adresinize kadar getirmekte hatta yerlerine kadar asmaktad?r. Perde y?kama sayfam?z? mutlaka incelemenizi ?neririz. Yorgan Battaniye Y?kama: Kaz tüyü, yün veya polyat malzemeden üretilen yorganlar?n?z? sanayi tipi makinelerimizde hi? bir zarar vermeden temizliyoruz. Yorganlar?n evlerimizde temizlenmesi ?ok zordur. ?ama??r makinelerine s??mazlar, dolay?s?yla profesyonel destek almal?s?n?z. Tezal Temizleme Hizmetleri olarak ücretsiz servisimizden yararlanabilirsiniz. Yatak Temizleme: Yataklar?n temizli?i ?ok ?nemlidir. Her ne kadar ?ar?af veya alez kullan?lsa da yataklar en az y?lda bir kez y?kanmal?d?r. Firmam?z yüksek gü?lü vakum makinemiz ile yataklar?n?z? derinlemesine y?kamaktad?r. ücretsiz Servis: Firmam?z üsküdar ve ?evre il?elere ücretsiz servis hizmeti vermektedir. ?stanbul geneline hizmet vermek i?in servis a??m?z? gün gün geni?letmekteyiz. Servis a??m?z ve uzak mevkiler i?in telefonla bilgi alabilirsiniz.Telefonla bizden daha ayr?nt?l? bilgi alabilirsiniz. Koltuk Y?kama Koltuk, ?ekyat ve oturma gruplar?n?z i?in yine profesyonel y?kama hizmeti sunuyoruz. Firmam?z uzman kadrosu ile adresinize gelerek koltuklar?n?z? naturel ?ampuanlar?m?z ile y?kamaktad?r. Lekeli olan koltuklar?n?z i?in ?zel leke ??kar?c?lar?m?z ile % 95 oran?nda net sonu? almaktay?z. Profesyonel makinelerimiz ile koltuklar?n?z detayl? bir temizlik ile kirlerden ar?nd?r?l?r. Daha sonra makinelerimiz arac?l???yla üzerindeki su vakumlanarak ?ekilir ve temizlik i?lemi sonland?r?l?r. Koltuk y?kama sayfam?zda daha detayl? bilgiler yer almaktad?r. Kuru Temizleme Kuru temizleme i?ine 1980'li y?llarda girdik ve günümüze kadar büyüyerek devam ettik. ?zellikle üsküdar ve ?evresine h?zl? servis ile kuru temizleme hizmeti vermekteyiz. Her ?e?it giysiniz firmam?zda kuru temizlemeden ge?erek ütülenmi? bir ?ekilde teslim edilmektedir. Kuru temizleme sayfam?zda geni? bilgilere ula?abilirsiniz. Kuruldu?umuz ilk günden itibaren kaliteye büyük ?nem vermekteyiz. Her ge?en gün mü?teri a??m?z? geni?leterek kaliteli hizmet anlay???n? hem yaymakta hem de ?rnek bir firma olmaktay?z. Firmam?z resmi kay?ta büyük ?nem vermektedir. Ba?ka Kuru temizlemeciler odas? olmak üzere tüm resmi kay?tlar?m?z vard?r. Hakk?m?zda sayfam?zda ayr?nt?lar mevcuttur. Bizleri tercih etti?iniz i?in te?ekkür eder, temiz günler ge?irmenizi dileriz. Hizmetlerimiz Hakk?m?zda Referanslar?m?z Perde Y?kama Site Haritas? REFERANSLARIMIZ Harita üzerinde Tezal! Business Channel'da Tezal Konu?uldu ? 2016 Tezal Profesyonel Temizleme Hizmetleri - 2016 Go Top

tezal.com.tr Whois

Domain Name: TEZAL.COM.TR